English

Castellano

BASES DE LA CONVOCATÒRIA ART AL VENT XVI

REQUISITS EXPOSICIÓ DE ART AL VENT XVI
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gata de Gorgos amb l'Escola de Plàstica Experimental A. Vives organitzen la XVI Exposició D'ART Al VENT.

BASES

1. Esta exposició està oberta a tots els artistes, sense cap limitació d'edat, nacionalitat, sexe o educació. La participació pot ser individual o col·lectiva. El 14 de l'Agost del 2019 obrira la nova edició ART AL VENT XVI

2. Les obres han de seguir els principis d'esta exposició; que són una interpretació dels cobertors tradicionals que han sigut utilitzades a través dels segles per a decorar els balcons de Gata de Gorgos.

3. El concepte és bàsicament una reflexió sobre el món tèxtil. La tela, una vegada acabada, ha de ser capaç de ser doblegada i flexible als efectes del vent. Queden exclosos elements rígids o que faciliten el que les te les queden enganxades durant la seua exhibició en el carrer.

4. Les obres seran excloses si:

 • Són massa pesades.
 • Tenen un domini excessiu de la pintura o l'escultura.
 • No es poden plegar fàcilment.
 • Tenen elements que se solten fàcilment.
 • Són massa voluminoses
 • Si els materials emprats es destinten per l'aigua o el sol

5. S'accepten totes les tècniques, seguint els principis abans mencionats, però amb subjecció a les consideracions següents:

 • Totes les obres seran exposades a la intempèrie, amb totes les seues condicions climàtiques.
 • La tela pot ser cortada, tenyida o elaborada amb diversos materials que puguen ser apegats o preferentment cosits (no voluminosos i adaptats per al concepte tèxtil) ; però les dimensions de la loneta

6. Els participants es procuraran la tela, preferentment loneta de cotó cru, en qualsevol cas la tela sobre la qual es realitzara l'obra haurà d'ajustar-se obligatòriament a les característiques que figuren en el dibuix que s'adjunta. La longitud de les cintes serà de 44 cm per 1,5 cm d'ample. Serà motiu d'expulsió el no respectar estes característiques aplicades a la loneta. Les obres es col·loquen verticalment des d'un balcó.

MODEL DE TELA

Modelo de la Tela

Modelo de la Tela

7. Els autors han d'omplir i enviar a través del nostre formulari de registre, la seua inscripció i la seua acceptació de les condicions d'ART AL VENT XVI amb la seua respectiva autorització telemàtica (firma) . L'últim dia per a fer la inscripció serà el dia 16 de desembre16 de l'Desembre del 2018.

8. Els autors hauran d'omplir i enviar a través del nostre formulari de registre la seua inscripció i la seua acceptació de les bases d' ART AL VENT XVI esta acceptació anirà acompanyada de la seua firma.

La sol·licitud la podran trobar en la web següent: 

SOL·LICITUD

www.artalvent.com

9. Abans del 3 de l'Març del 2019 els participants enviaran a la següent direcció electrònica: artalvent@gatadegorgos.es especificant FOTOGRAFIES PER AL JURAT ART AL VENT ART AL VENT XVI. S'hauran d'enviar 2 fotografies només: Una fotografia del total de l'obra i una que mostre un detall de la mateixa.

MOLT IMPORTANT: Que la qualitat de les fotografies siga bona per a facilitar així la decisió del jurat.

També les dades tècniques necessàries han de ser enviats per correu electrònic. Estos són:

 • El nom de l'equip o autors
 • Títol del treball
 • Any.
 • Materials.
 • Direcció i telèfon complet.
 • Codi postal.
 • Nacionalitat
 • Lloc Web i / o adreça de correu electrònic.

Este jurat estarà compost per:

Joan Peirò


És Doctor en Belles arts i Catedràtic d'Universitat de “Pintura i Entorn” en la Facultat de Belles Arts Sant Carles de la Universitat Politècnica de València. Ha exercit diversos llocs en gestió universitària, entre ells, Director del Departament de Pintura entre 1999 i 2005.Des de llavors, va ser Vicerector de Cultura (2005/2011) i fins a maig de 2013 va exercir el càrrec de Director de Comunicació Institucional de la UPV.
Des de 1996 ha dirigit diversos projectes R+D entre els quals destaca “Dimensió sociològica i urbanística de l'art públic. Anàlisi crítica de la ciutat de València” i "El paper dinamitzador de l'art públic en districtes degradats". Paral·lelament, ha participat en nombroses iniciatives d'intervenció artística en la ciutat, entre les quals cal citar el comisariado del Encuentrode art urbà Poliniza Dos, que ha aconseguit el seu tretzena edició. Ha sigut comissari de la Col·lecció Caixa d'Estalvis del Mediterrani(ara Fundació Caja Mediterráneo) i és membre del comitè de compres de la Col·lecció DKV.

 

 

Jeannette Betancourt

Artista multidisciplinària porto-riquenya, naturalitzada mexicana. El seu treball artístic se centra en el tema de la naturalesa i recentment ho ha integrat amb la petjada de l'humà sobre el planeta, del vincle del qual han derivat obres amb comentaris d'ordre ecològic, econòmic, social i ètic. És becària del Sistema Nacional de Creadors d'Art del Fons Nacional per a la Cultura i les Arts de Mèxic en els períodes (2013-2015) i (2016-2019). Les seues activitats en les arts abasten la gestió cultural, activitats educatives, de comissariat i museografia d'exposicions i projectes. L'any 2010, va coordinar la presentació de les obres d’ Art al Vent en el Centre Històric de la Ciutat de Mèxic.

 

 

Nieves Torralba

 

 

Doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, es professora titular de Dibuix i Color en l’ Escola d´Art i Superior de Disseny de València, en la especialitat de Disseny de Moda i en el Máster Oficial Co-disseny de Moda i Sostenibilitat. Activitat docent que compagina amb la producció artística, en que el dibuix, la cal·lígrafa i el espai públic son elements substancials de la seua poètica personal. Es coordinadora i coautora del llibre El papel de la falda ( 2015) i de mes de una vintena d’articles sobre diseny, moda i dibuix publicats en revistes especialitzades. Responsable de la Línea de Investigació Moda contemporània: Los Modelos y el Contexto, del Instituto Superior de las Enseñanzas Artísticas.

 

Posse obra en museus, col·lacions públiques i privades i espais públics.

 

 

Formaran part del jurat amb veu però sense vot la regidora de cultura  i el mestre de l´Escola de Plàstica Experimental A. Vives, Josep P. Ginestar, qui al seu torn farà les funcions de secretari del present jurat. Els acords s'adoptaran després de conversacions oportunes per majoria simple. Les persones seleccionades seran avisades per correu electrònic per a procedir a l'enviament de les seues obres.

10. El 1 de l'Abril del 2019, el veredicte del jurat es comunicarà als participants. Els autors seleccionats hauran d'enviar les seues obres abans 26/5/2018 26 de l'Maig del 2019.

En la part posterior superior de la tela han d'aparèixer el nom de l'autor, el títol i el lloc web o correu electrònic- Aquest requisit és molt important.

Los trabajos se enviarán correctamente plegados. No se aceptarán las telas laminadas.

Les obres s'enviaran a càrrec dels autors a la següent adreça: Coordinació d´Art al Vent. Ajuntament de Gata de Gorgos. C/ Duquessa d´Almodóvar 3-03740 Gata de Gorgos.

11. El catàleg serà editat en quatricromia en paper. Cada participant rebrà el catàleg en format PDF per correu electrònic. Si els participants desitgen rebre el catàleg original en paper ho indicaran a l'organització a través del correu electrònic artalvent@gatadegorgos.es s'enviaran 5 exemplars per autor pagant prèviament les despeses d'enviament.

12. Aquells que desitgen un certificat de participació poden sol·licitar-ho a la següent adreça electrònica premsa@gatadegorsos.es a partir de la finalització de l'exposició en Gata especificant en la sol·licitud el seu nom, any de la convocatòria i títol de la seua obra.

13. Una vegada acabats els circuits d'exhibició, les obres s'enviaran als seus autors gratuïtament a tots aquells que ho hagen especificat en el full d’inscripció, juntament amb un catàleg de l’exposició. És a dir, la petició de devolució de la tela s’ha d’especificar en el moment de la inscripció. Les obres no reclamades pels diferents autors passaran a formar part del patrimoni de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

L’Ajuntament tornarà les teles a desembre de 2019.

14. Des de la inauguració de la mostra fins que l'obra siga retornada als autors, els drets d'ús de les obres seran de l'Ajuntament; açò vol dir la seua custòdia, maneig, difusió i promoció

15. L'Ajuntament i l'Organització no es fan responsables de la possible degradació o danys a causa dels efectes climàtics o robatoris quedant lliures de donar cap indemnització.

16. Els artistes no percebran premi en metàl·lic per participar en ART AL VENT XVI.

17. La inauguració serà el 14 de l'Agost del 2019 a les 19:30 h. en l'Ajuntament de Gata.

18. La participación implica la aceptación de las presentes bases. La decisión del jurado será irrevocable.


NOTES:

Els interessats a assistir a la inauguració hauran de comprovar abans si s'ha realitzat algun canvi de la cerimònia d'obertura, posant-se en contacte amb aquesta adreça de correu electrònic:artalvent@gatadegorgos.es


Més informació i participació:

http://www.artalvent.com